Trenutni događaji


1 100.00 RSD
Parter Desno, Parter Levo, Parter Sredina
1 300.00 RSD
Balkon Desno, Balkon Levo, Balkon Sredina, Parter Desno, Parter Levo
1 500.00 RSD
Parter Desno, Parter Levo, Parter Sredina
1 700.00 RSD
Loza Desno 1, Loza Desno 2, Loza Desno 3, Loza Desno 4, Loza Levo 1, Loza Levo 2, Loza Levo 3, Loza Levo 4
1 700.00 RSD
Parter Desno, Parter Levo, Parter Sredina

Preporuka

PELIKAN

UK "Vuk Stefanović Karadžić" VUK

August Strindberg, kamerna drama

OŽALOŠĆENA PORODICA

NARODNO POZORIŠTE

OŽALOŠĆENA PORODICA
komedija Branislava Nušića

Igra: Andrija Milošević Tekst: Miodrag Karadžić Režija: Jana Maričić Andrija Milošević u urnebesno…